T: 0515 333337
M: 06 13254835
E: info@gerbrandyheibedrijf.nl

Gerbrandy Heibedrijf is geheid heien!!!

Ons bedrijf heeft een eenvoudige maar efficiënte organisatie.
Ype en Grytsje zijn beide directeur en aandeelhouders van Gerbrandy Heibedrijf B.V., Gerbrandy Onroerend Goed B.V. en Gerbrandy Beheer B.V.

De taken zijn als volgt verdeeld:

Ype: Directeur,
Voor Gerbrandy Heibedrijf B.V.: kraanmachinist, technische dienst, ondersteunend calculator bij bijzondere projecten.
Voor Gerbrandy Onroerend Goed B.V.: contactpersoon bij calamiteiten.

Grytsje: Directrice,
Voor Gerbrandy Heibedrijf B.V. calculatie, planning, in- en verkoop, personeel, boekhouding, (bij uitzondering) heibaas.
Voor Gerbrandy Onroerend Goed B.V.  verzorgt zij alle bedrijfsactiviteiten. Voor potentieele huurders en vaste huurders is zij de contactpersoon.